Legnépszerűbb síterepek

Havas sportok

Szigorodó szabályok és büntetések Ausztriában

2012-01-09 18:37:00

Gyorshajtás, szabálytalan parkolás Ausztriában? Nem éri meg!

Ausztriában egyre nő a gyorshajtás okozta halálos közlekedési balesetek száma, ezért az osztrák Parlament szigorított intézkedési csomagot fogadott el a közeledési szabálysértőkkel szemben.

A korábbi szabályok értelmében belterületen 40 km/órás, külterületen pedig 50 km/órás sebességtúllépésért két hétre vonhatták be a jogosítványt. Az új rendelkezés értelmében a gyorshajtás mértékétől függően – a szabálysértési eljárás elindítása és a közlekedési szabálysértési bírság kiszabása mellett – akár 6 hónapra is bevonhatják az osztrák vagy külföldi elkövető jogosítványát.

Belterületen 60 km/óra, külterületen 70 km/óra túllépés 6 hetes bevonást, belterületen 80 km/óra, külterületen 90 km/óra túllépés pedig 12 hetes bevonást jelent majd. Belterületen 90 km/óra, külterületen pedig 100 km/óra túllépés estén a jogosítványt hat hónapra vonhatják be.

A módosítás 2011. január 1-jén lép hatályba.

osztrák rendőr

Az osztrák rendőrségnek a jövőben a jogosítvány bevonásán túl lehetősége nyílik arra is, hogy a gépjárművet, a gépjármű kulcsát és forgalmi engedélyét a bírság megfizetéséig visszatartsa, a gépjármű rendszámát leszerelje, illetve a járművet kerékbilinccsel lássa el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ausztria csatlakozott az EUCARIS európai gépjármű-adatbankhoz. A tagállamok közötti adatszolgáltatás lehetővé teszi majd Ausztria számára a külföldi rendszámú gépjárművek szabálysértést elkövető tulajdonosától, üzembentartójától a kiszabott szabálysértési bírság behajtását.

A megengedett sebesség autópályákon 130 km/h, az országúton 100 km/h, lakott területen 50 km/h, nagyobb városok belvárosaiban 30 km/h.

Ausztriában az autópályák használatáért díjat kell fizetni. Autópálya díjak itt.

A fényvisszaverő mellény gépjárműben való tartása és szükség esetén történő használata kötelező.

2008. január 1. napjától új közlekedési szabály került bevezetésre. A téli időszakban történő biztonságos közlekedés érdekében november 1. és április 15. között télies útviszonyok esetén, vagyis havas, kásás és jeges úton a személygépkocsik, kombik és teherautók 3500 kilogrammig csak téli gumival és hólánccal felszerelve közlekedhetnek. Hóláncot csak abban az esetben szabad használni, ha egybefüggő jégpálya fedi az utat és a lánc az út felszínét nem károsítja. Kásás út esetén nyári gumi vagy hólánc nem használható. Téli gumi felszerelése nem kötelező azon autók számára, amelyekkel utcán csak parkolnak és télen nem üzemeltetnek.

Amennyiben a közúti ellenőrzés során megállapítást nyer a fenti közlekedési szabályok be nem tartása, akkor pénzbüntetés kiszabására kerül sor. A büntetés összege 35.- eurótól kezdve az okozott veszélyhelyzettől függően akár 5.000.- euróig is terjedhet. Súlyos szabálysértés esetén a hatóság a gépjármű forgalomból történő kivonásáról is rendelkezhet.

osztrák rendőr

Felhívjuk a gépjárművel Ausztriába utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy az osztrák autópályákon követési távolságmérő készülékek felállítására került sor. A videó és radar segítségével készített ún. „út-idő” diagramból állapítják meg, hogy a vezető megtartotta-e a 0,8 másodperces követési távolságot. A követési távolság be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után. A büntetést csekken kell befizetnie a gépkocsi tulajdonosának.

A gépkocsival utazóknak javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt keressék fel a www.oeamtc.at és a www.asfinag.at honlapokat, ahol tájékozódhatnak az osztrák útviszonyokról.

Ausztriában megengedett az alkohol kismértékű fogyasztása, amennyiben a véralkoholszint nem magasabb, mint 0,5 ezrelék.

• 0,5 ezrelék alatti alkoholfogyasztás esetén, amennyiben a közlekedési rendőr úgy látja, hogy a vezetőnek a forgalomban való részvétele veszélyt jelent a többi forgalomban résztvevő számára, akkor a gépjármű vezetőjétől elveheti a gépjármű indítókulcsát, továbbá 72-2180 EUR közötti pénzbüntetés is kiszabható, de a vezetői jogosítvány nem kerül bevonásra.

Az új szabályozás szerint amennyiben a vezető véralkoholszintje

• 0,5 és 0,79 ezrelék között mozog, 300-3.700 EUR,

• 0,8 és 1,19 ezrelék között 800-3.700 EUR,

• 1,2 és 1,6 ezrelék között pedig 1.200-4.400 EUR pénzbüntetés szabható ki, valamint négy hónapra bevonják a vezetői engedélyt,

• 1,6 ezreléken felüli véralkoholszint esetén legkevesebb hat hónapra vonják be a jogosítványt és az elkövetőnek 1.600-5.900 EUR közötti büntetési tétel megfizetésével kell számolnia.

A szigorításról részletesebb információk olvashatók az Osztrák Közlekedési Minisztérium internetes oldalán (www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/sicherheit/alkohol.html).“

• „Várakozni vagy megállni tilos” közlekedési tábla hatálya alatti területen való parkolás esetén a pénzbüntetés 20-50 EUR. Amennyiben az így leállított gépjármű akadályozza a közlekedést, azt a rendőrség, illetőleg a közterület felügyelet elvontatja. A gépjármű csak a mintegy 180-220 EUR közötti pénzbüntetés megfizetése ellenében váltható ki.

A szabálysértésekről szóló szövetségi törvény értelmében az alábbi eljárások kerülhetnek lefolytatásra:

helyszíni bírság: amennyiben a vezető elismeri a helyszínen a szabálysértés elkövetését, továbbá kifizeti a meghatározott pénzbüntetést, akkor a pénzbüntetés kiszabására vonatkozóan további panasszal, jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.

Feljelentés: amennyiben az eljárás alá vont személy nem ért egyet a pénzbüntetés kiszabásának alapjával vagy a pénzbüntetés összegét vitatja, akkor az illetékes rendőrség erről jegyzőkönyvet vesz fel, majd feljelentését továbbítja az illetékes hatósághoz. Ez a hatóság a szabálysértési eljárás alá vont személy részére határozatát kézbesíti. A határozat ellen 14 napon belül az érintett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést írásban vagy szóban is elő lehet terjeszteni.

• Amennyiben az eljárás alá vont személy a kiszabott pénzbüntetés nagyságát nem kifogásolja, de az eljáró hatósági személy, azaz a rendőr magatartását vagy az eljárás lefolytatásának módját sérelmezi, akkor panasszal élhet a rendőrség felettes szervéhez.

Olyan külföldi állampolgárok esetében, akik Ausztriában nem rendelkeznek lakóhellyel (pld. a turisták, más átutazók) és velük szemben szabálysértési eljárás indul, a magyar jogszabályoktól eltérően az osztrák rendőrnek joga van arra, hogy a kiszabandó pénzbüntetés biztosítására ideiglenes biztosítékot vegyen az érintett személytől. Az ideiglenes biztosíték lehet egy kisebb pénzösszeg vagy az utazónál lévő értéktárgy (kamera, fényképezőgép, laptop, mobiltelefon, stb). Az eljárás jogerős lezárását követően, amennyiben az ügyben elmarasztaló határozat születik és a szabálysértő a kiszabott pénzbüntetést kiegyenlíti, akkor ez az értéktárgy visszaszolgáltatásra kerül, illetőleg a már korábban átadott pénzösszeg a véglegesen kiszabott pénzbüntetés összegébe beszámításra kerül. Amennyiben az érintett a pénzbüntetést nem fizeti be, akkor a hatóság a lefoglalt értéktárgyat nem adja vissza.

A közlekedési szabálysértés megtörténtét vitató magyar turistát az osztrák rendőrség - a hatósági eljárás lefolytatásának akadályoztatásának szabálysértése jogcímén – további pénzbüntetéssel sújthatja. Ezért tanácsos a rendőrséggel együttműködni; nyelvi nehézségek esetén, telefonon a konzuli szolgálathoz fordulni.

Az osztrák hatóságok nagy hangsúlyt helyeznek a gépjárművek, elsősorban a fuvarozást végző kis-és nagyteherautók műszaki állapotának rendszeres és szigorú ellenőrzésére. Általános tapasztalat, hogy a Kelet-és Közép-Európából Ausztriába belépő gépjárművek jelentős része nem felel meg a közúti biztonsági követelményeknek. Amennyiben a közúti műszaki vizsgálat során a gépkocsit a közlekedés biztonsága szempontjából alkalmatlannak minősítik, a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt bevonják, továbbá kötelezik a gépkocsi vezetőjét a gépjármű helyben történő megjavíttatására.

Bécsben és valamennyi osztrák város központjában, továbbá kiemelt turista központokban "rövid parkolási zónákat" alakítottak ki. A parkolási díj meg nem fizetését vagy a megengedett parkolási idő túllépését büntetik, előfordulhat a gépkocsi elszállíttatása is. Ha a gépkocsit már elszállították, erről az illetékes rendőrség ad tájékoztatást (a gépkocsi kiváltásának költsége 199-220,- EUR). Célszerű a gépjárművet Bécsben és a nagyobb városokban kialakított földalatti parkolóházakban elhelyezni.

A turisták és természetesen a helyi lakosok között is egyre népszerűbb a Bécsben létrehozott „Citybike” szolgáltatás igénybe vétele: alacsony bérleti díjért olyan kerékpár bérelhető, amit a használat után a város különböző helyein kijelölt helyekre kell leállítani.

Fogyatékkal Ausztriában

Felhívjuk honfitársaink figyelmet, hogy a kedvezmények kizárólag uniós fogyatékos igazolvány birtokában vehetők igénybe, ezért javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt győződjenek meg arról, hogy igazolványuk megfelel-e az uniós előírásoknak.

Vakok és gyengén látók számára igénybe vehető kedvezmények Ausztriában

Utazás vasúttal

Az Ausztriában bejelentett lakcímmel nem (nem) rendelkező vakok és gyengén látók teljes áru menetjeggyel, az őket kísérő személyek pedig ingyen utazhatnak. Ingyen utazhatnak továbbá a vakvezető kutyák is.

Amennyiben a vak személy rendelkezik a fogyatékosságát igazoló uniós igazolvánnyal, úgy igénybe veheti az Osztrák Vasúttársaság (ÖBB) ún. „VORTEILScard Blind“ utazási kedvezményre jogosító igazolvány formátum speciális szolgáltatását.

Az igazolvány birtokosát Ausztriában 50 %-os utazási kedvezmény igénybe vételére jogosítja. Az igazolvány felhasználható a többi uniós tagországban is, ott az igénybe vehető kedvezmény mértéke 25 %. Az okmányért 18,90 eurót kell fizetni, megvásárolható az osztrák pályaudvarok bármelyik menetjegyet forgalmazó ablakánál. A vásárlás során fel kell mutatni az uniós igazolványt, majd ki kell tölteni egy nyomtatványt mellékelve hozzá egy igazolvány képet. A helyszínen kiállított fényképes igazolvány egy évig érvényes.

Fentiekről további részletes információk olvashatók a http://www.oebb.at/pv/de/Servicebox/VORTEILScard/VORTEILScard_Spezial/Infos_zur_VORTEILScard_Blind/index.jsp internetes oldalon.

Utazás tömegközlekedési eszközökkel

A bécsi tömegközlekedési vállalat (Wiener Linien) tájékoztatása szerint sajnálatos módon semmilyen kedvezmény nem illeti meg az Ausztriában bejelentett lakcímmel nem rendelkező vak vagy a gyengén látó személyeket. Ők és kísérőik teljes áru menetjeggyel utazhatnak, kedvezményt csupán a vakvezető kutyák kapnak, ők fele áron utazhatnak.

Mozgássérültekre vonatkozó kedvezmények Ausztriában

Utazás vasúttal

Uniós mozgássérült igazolvánnyal rendelkező, 70 %-nál súlyosabb fogyatékkal élő állampolgáraink igénybe vehetik az Osztrák Vasúttársaság (ÖBB) „VORTELScard Spezial“ néven forgalomba hozott igazolványát, melynek birtokában kedvezményes áru vonatjegyet vásárolhatnak Ausztriában. Az igazolvány az osztrák pályaudvarok menetjegyet forgalmazó ablakainál vásárolható meg, ára 19,90 EUR és egy évig érvényes. érvényes. Az uniós igazolvány felmutatása után ki kell tölteni egy nyomtatványt és mellékelni kell egy igazolvány képet.

Az igazolvánnyal kapcsolatosan további részletes információk olvashatók a http://www.oebb.at/pv/de/Servicebox/VORTEILScard/VORTEILScard_Spezial/Infos_zur_VORTEILScard_Spezial.jsp internetes oldalon.

Parkolás gépjárművel közterületen

Mozgássérült állampolgáraink Ausztriában a nyilvános és ún. „rövid parkolási zónákat“ ingyenesen vehetik igénybe. A számukra fenntartott parkoló helyet tolókocsi szimbólummal ellátott tábla jelzi. Fontos, hogy uniós jelzéssel ellátott mozgássérült igazolványukat minden esetben jól látható helyen helyezzék el gépjárművük szélvédője mögött.

Fontos tudnivalók mozgássérültek számára:

- A tolókocsival jelzett táblánál minden esetben meg kell győződni arról, hogy a kijelölt parkolóhely nincs-e egy bizonyos rendszámú, a táblán vagy felfestve jelzett gépjármű számára fenntartva. A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát folyamatosan ellenőrzik és az idegen gépjárművet elszállítatják tekintet nélkül arra, hogy az ott parkoló idegen gépjármű esetleg szintén mozgássérült tulajdona. Elszállíttatás esetén 199 EUR szabálysértési bírság megfizetése ellenében lehet a járművet kiváltani.

- Megállni tilos vagy parkolni tilos területen nem szabad parkolni, de meg lehet állni annyi időre, amennyit a ki- vagy beszállás szükségessé tesz.

- Korlátlan ideig szabad parkolni olyan parkolóban is, ahol a parkolás időtartama korlátozott.

- Sétáló utcában árut szállító járművekre vonatkozó parkolási rend szerint lehet megállni.

- A www.wien.gv.at/verkehr/parken/behindertenparkplaetze internetes oldalon megtalálhatók azok a parkolóhelyek, amelyeket a város a mozgássérültek számára létesített.

- A http://www.oear.or.at/service/mobilitat-und-verkehr/parkplatze internetes oldalon pedig az uniós tagországokra vonatkozóan lehet tájékozódni az ott érvényben lévő szabályokról.

- További információk a 00-800-67-8910-11 ingyenes Europa Direct telefonszámon kérhetők.

Forrás: mfa.gov.hu

 

Hozzászólások

Régebbi cikkeinket ide kattintva találhatják.